کتاب علم موفقیـت

نکته های مهم موفقیت :

  • گذشته یا آینده برابر نیست
  • از چیزهایی که نمی خواهید رو برگردانید و بر چیزهایی که دوست دارید ، متمرکز شوید .
  • عملگرا باشید
  • پیوسته و مداوم عمل کنید
  • ذهنیت سالم و مثبتتان را پرورش دهید
  • هر روز یک چیز کوچک یاد بگیرید
  • بخشنده باشید در هر زمینه ای ، حتی یک لبخند
  • زندگینامه افراد موفق در هر زمینه ای ، ورزشی ، سیاست ، هنر ، موفقیت ، بیزینس را مطالعه کنید
  • 9.       ………… یک جمله شما به آخر اضافه کنید !

۲۱ گام برای موفقیت و زندگی بهتر است .

کتاب : از انگیزش تا حرکت انگیزشی

این کتاب شامل ۲۱ گام برای موفقیت و زندگی بهتر است .

نویسندگان: دکتر دنیس ویتلی

مترجم: مهندس امیر بهنام

انتشارات: نسل نواندیش / خلاصه : عسل زاهدی

دسته بندی محصولات

X