برای تغییر آماده اید؟؟

اگر برای تغییر آماده اید و مشتاق ساختن توانمدیهای بالقوه خود هستید ، به توصیه های زیر عمل کنید :
1- روی یک هدف اصلی تمرکز کنید
2- به رشد و بهبود پیوسته توجه کنید
3- گذشته را فراموش کنید ( جک هیفورد : گذشته بحث مرده ایست ، اگر گذشته را با خود یدک بکشیم نمیتوانیم به سوی فردای موفق حرکت کنیم )
*** ( سایروس کورتیس : دیروز ، دیشب تمام شد )
4- روی آینده متمرکز شوید
5- اگر به الهام احتیاج دارید به کسانی فکر کنید که توانسته اند بر مشکلات به ظاهر برطرف نشدنی فائق آیند .

• آنچه شکست نیست ….

مردم فکر میکنند که شکست اجتناب پذیر است … این طور نیست
الکساندر پوپ در 250 سال قبل نوشت ، اگر انسان هستید اشتباه خواهی داشت .
قانون مورفی : هر خطای ممکن ، رخ خواهد داد
اصل پیتر : اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی به مدیران و کارکنانی اشاره می کند که در شغل خود دارند دست و پا می زنند و دیگر نمی توانند گامی به جلو بردارند. یعنی به بی کفایتی رسیده اند .

قوانین انسان بودن

قوانین انسان بودن :
قانون شماره 1 : شما درس هایی خواهید آموخت
قانون شماره 2 : اشتباهی در کار نیست ، آنچه هست درس است
قانون شماره 3 : درس آنقدر تکرار میشود تا فرا گرفته شود .
قانون شماره 4 : اگر درس های ساده را فرا نگیرید ، سخت تر میشوند
قانون شماره 5 : زمانی میفهمید یاد گرفته اید که اعمالتان تغییر کند

نورمن کوزینس : جوهر انسان کامل نبودن است

دسته بندی محصولات

X