گروه آموزش و مشاوره و تبلیغات زاهد

کارتون کارخانه هیولاها را دیدید (اگه ندید حتما ببینید) با صدای جیغ بچه های کوچولو کپسول انرژی پر میشد و مردمان یک شهر زندگی می کردند
این مصداق زندگی ماهاست، خواندن کتاب و آموزش دیدن هر روز حتی به اندازه یک جمله حکم همون جیغ بچه هاست و مغز ما همون کپسول و دانشی که در ذهن و روح ما مینشیند انرژی است
سعی کنید گاهی با آموزش های سخت خودتون رو بچالش بکشید در راستای همین آموزش های سخت سوالاتی پیش می آید که شما رو مجبور می کند
از افراد سطح بالاتر برسید و این یعنی شما ناخواسته یک پله بالا آمده اید و با دنیای جدیدی آشنا شده اید و این داستان می تواند تا روزی که در این کره خاکی درحال انجام ماموریت هستید ادامه داشته باشد

دسته بندی محصولات

X